Encontro GZin’ sobre modelos de LAB

Para o venres 7 de Outubro GZimaxinaria convoca unha reunión de coordinación ou Gzin’ xunto cos parceiros da rede para continuar o debate sobre modelos de Laboratorios dos Comúns que podemos pensar para a cidade da Coruña. Xurde tamén da necesidade de medir as capacidades das redes para afrontar o inicio de procesos inter-institucionais entorno ao Laboratorio dos Comúns / Laboratorio Cidadá.

O documento colaborativo cos puntos da orde do día:
https://pads.imaxinaria.org/p/labcorunha-asamblea

Para mais información sobre o proceso: gz arroba imaxinaria.org